Kunsthistorisch onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen 2017–2018

Op deze www-pagina vindt men een overzicht van het door mij verzorgde groepsonderwijs voor de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, voorheen de Katholieke Universiteit Nijmegen. Incidentele colleges in interdisciplinaire cursussen, literatuurtentamens, werkstukken en andere individuele werkvormen worden hier niet genoemd. Wel worden onderwerpen van eindscripties (alleen doctoraal of master’s) opgesomd.

Ik begeleid in principe alleen scripties met onderwerpen uit de vroege Middeleeuwen, dat wil zeggen uit de periode ca. 500–1200.  Soms begeleid ik ook niet-mediëvistische scripties, maar alleen als ik beschik over specifieke kennis van het onderwerp of als ik er affiniteit mee heb.  Het onderwerp van de moderne IJslandse kunst in de opsomming hieronder vormt daar een goed voorbeeld van.

Voor de verschillende studieonderdelen en de inschrijving daarvoor wordt verwezen naar de Bachelor’s studiegids Kunstgeschiedenis 2017–2018 en de Master’s studiegids Kunst- en Cultuurwetenschappen 2017–2018, programmavariant Kunstgeschiedenis.

Groepsonderwijs in 2017–2018:

 


Titels van onder mijn begeleiding voltooide onderzoeken van studenten in de Radboud Honours Academy zijn:

 


Titels van onder mijn begeleiding voltooide scripties (alleen doctoraal of master’s) zijn:

 


2016–2017

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De majorcursus “Iconografie” voor tweedejaars studenten (samen met Bram de Klerck, Volker Manuth en Stephan Mols)
 • De majorcursus “Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie” voor tweedejaars studenten (samen met andere stafleden)
 • De werkgroep en excursie “De Engelse kathedraal” naar twintig plaatsen met kathedralen en kerken, maar ook Stonehenge, in Engeland, met derdejaars studenten (samen met Kees van der Ploeg)
 • De keuzecursus “Het boek als kunstwerk” (samen met Hans Kienhorst)
 • De master’s-scriptiewerkgroep

 

2015–2016

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De majorcursus “Iconografie” voor tweedejaars studenten (samen met Volker Manuth en Eric Moormann)
 • De majorcursus “Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie” voor tweedejaars studenten (samen met andere stafleden)
 • De majorwerkgroep “Schitterende schatten: de kunst van Friezen, Franken en vikingen in vroegmiddeleeuws Nederland”
 • De keuzecursus “Het boek als kunstwerk” (samen met Hans Kienhorst)
 • De master’s-scriptiewerkgroep

 

2014–2015

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De eindwerkstukgroep van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden”
 • De majorcursus “Iconografie” voor tweedejaars studenten (samen met Erlend de Groot en Eric Moormann)
 • De majorcursus “Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie” voor tweedejaars studenten (samen met andere stafleden)
 • De cursus “Het middeleeuwse boek en zijn verluchting” voor tweede- en derdejaars studenten in de minor “Kunst, vorm en betekenis: middeleeuwse beeldende kunst en architectuur” (samen met Hans Kienhorst)
 • De cursus “Zelfbewust genie of eenvoudige ambachtsman: caleidoscopisch kijken naar de middeleeuwse kunstenaar” voor tweede- en derdejaars studenten in de minor “Kunst, vorm en betekenis: middeleeuwse beeldende kunst en architectuur” (samen met andere stafleden)
 • De werkgroep en excursie “Baksteengotiek, Hanzesteden en religieuze schilderkunst en sculptuur” naar Sleeswijk–Holstein en MecklenburgVoorpommeren in Duitsland, met derdejaars studenten (samen met Kees van der Ploeg)
 • Een serie master’s-themacolleges “Van Egypte tot de Atlantische Archipel: iconografie en sculptuur in de vroege Middeleeuwen”

 

2013–2014

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)

 

2012–2013:

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De eindwerkstukgroep van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden”
 • De majorcursus “Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie” voor tweedejaars studenten (samen met andere stafleden)
 • De cursus “Het middeleeuwse boek en zijn verluchting” voor tweede- en derdejaars studenten in de minor “Kunst, vorm en betekenis: middeleeuwse beeldende kunst en architectuur” (samen met Hans Kienhorst)
 • De cursus “Zelfbewust genie of eenvoudige ambachtsman: caleidoscopisch kijken naar de middeleeuwse kunstenaar” voor tweede- en derdejaars studenten in de minor “Kunst, vorm en betekenis: middeleeuwse beeldende kunst en architectuur” (samen met andere stafleden)
 • De werkgroep en excursie “Architectuur, kunst en liturgie” naar Sleeswijk–Holstein en MecklenburgVoorpommeren in Duitsland, met derdejaars studenten (samen met Kees van der Ploeg)

 

2011–2012:

 • Werkcolleges in de propedeuse-introductiecursus rond E. H. Gombrich, The story of art (samen met andere stafleden)
 • Hoor- en werkcolleges Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen voor propedeusestudenten (samen met andere stafleden)
 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De eindwerkstukgroep van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden”
 • De cursus “Christelijke iconografie” voor propedeusestudenten
 • De majorwerkgroep voor tweede- en derdejaars studenten “Karolingische handschriften”
 • De werkgroep en excursie “Heiligen en cisterciënzers in Bourgondië” naar romaans Bourgondië in Frankrijk, met derdejaars studenten (samen met Sible de Blaauw, Paul le Blanc en Wieneke Weusten)

2010–2011:

 • Onderdelen van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden” (samen met andere stafleden)
 • De eindwerkstukgroep van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden”
 • De cursus “Christelijke iconografie” voor propedeusestudenten
 • De bachelor’s-werkstukgroep voor derdejaars studenten
 • Een serie master’s-themacolleges “De vroeg-middeleeuwse kruisen in de Insulaire kunst

2009–2010:

 • De cursus “Christendom en iconografie” voor propedeusestudenten (samen met Lara van der Zee–Hanssen)
 • De eindwerkstukgroep van de propedeusecursus “Methoden & vaardigheden”
 • De cursus “Profane iconografie” voor tweedejaars studenten (samen met Rudie van Leeuwen en Eric Moormann)
 • De werkgroep “Gedrukte handschriften” voor tweede- en derdejaars studenten in de minor “Het kunstwerk: verzameld en geëxposeerd”

 

2008–2009:

2007–2008:

 

2006–2007:

 

2005–2006:

2004–2005:

2003–2004:

2002–2003:

2001–2002:

2000–2001:

1999–2000:

1994–1995:

Terug naar de hoofdpagina

 

Copyright © 2001–2017 C. A. Veelenturf
Deze webstekpagina’s zijn veranderlijk.
Datum van laatste wijziging: 6–8–2017