Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen in Nijmegen

Als kunsthistoricus ben ik verbonden aan de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, voorheen de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met een aantal collega’s proberen we de bestudering van de kunst van de Middeleeuwen in Nederland in stand te houden, want aan andere universiteiten is deze discipline vrijwel uitgeroeid.

Wie zijn wij en wat doen wij?

Hanneke van Asperen verricht onderzoek naar pelgrimsinsignes, souvenirs, uit de late Middeleeuwen. Haar proefschrift uit 2009 gaat bijvoorbeeld over dergelijke insignes die met naald en draad in devotionele handschriften werden genaaid: aldus bleven ze een rol spelen in het spirituele leven van de naar huis teruggekeerde pelgrim.

Maarten van Deventer is archeoloog en kunsthistoricus en richt zich vooral op de laatantieke, vroegchristelijke tijd. Hij is als promovendus aan onze Afdeling verbonden.

Jos Koldeweij onderzoekt en publiceert vooral over de cultuur van christelijke pelgrimage (met name pelgrimsinsignes) en over de schilder Jeroen Bosch. Hij heeft verschillende grote tentoonstellingen op zijn naam gezet.

Willy Piron is hoofd van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie en daarnaast als onderzoeksmedewerker bezig met de ontwikkeling van een gigantische database van profane insignes en pelgrimstekens, Kunera geheten. Zijn publicaties liggen vooral ook op het gebied van de materiële pelgrimscultuur.

Kees van der Ploeg is de architectuurhistoricus van onze mediëvisten. Hij werkt in deeltijd in Nijmegen en is eveneens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert vooral over kerkelijke bouwkunst, maar bijvoorbeeld ook over altaarretabels in Italië en over wandschilderingen in Nederland en Duitsland.

 

Kees Veelenturf, dat ben ik zelf: momenteel de enige aan een Nederlandse universiteit werkzame kunsthistoricus met als aandachtsgebied de vroege Middeleeuwen (ca. 500–1200).

 

Terug naar de hoofdpagina


Copyright © 2001–2016 C. A. Veelenturf
Deze webstekpagina’s zijn veranderlijk.
Datum van laatste wijziging: 21–9–2016